BELGIAN BUSINESS BOXING

Belgian Business Boxing (BBB) is ontstaan in samenwerking met de Vlaamse Boksliga om de recreatieve bokssport toegankelijk te maken voor mensen met een drukke agenda. Deze lessen worden in verschillende paketten aangeboden waarbij je kan kiezen voor SPORADISCHE LESSEN of het toewerken naar een RECREANTEN TORNOOI.


INFO SPORADISCHE LESSEN :

1) FitBox in uw bedrijf

Buiten het project rond BBB organiseren wij ook FitBox lessen (= een mix van fitness en boksen) in uw bedrijf of op een door u gekozen locatie, dit kan zowel overdag of in de avond. Tijdens de FitBox lessen wordt er geen fysiek contact gemaakt en moeten we geen bokshandschoenen aandoen. Dit concept valt volledig buiten BBB waardoor we niet toewerken naar een tornooi maar louter fun in de sport aanbieden. Afhankelijk van de pugilisten kan de les aangepast worden volgens de behoeften

2) Leer boksen in 7 lessen

Aan de hand van ons 7 stappen plan leert iedere deelnemer wat de recreatieve bokssport inhoud qua basis houding, basis verplaatsingen en basis slagen. Bij interesse kunnen we ook à la carte telkens voor een fysieke les wat theorie bespreken over de bokssport.

3) Verzekeringen 

Alle ingeschreven deelnemers zijn verzekerd voor alle bokstrainingen waaraan ze deelnemen via de Vlaamse Boksliga bij de maatschappij Arena.  Enkel bij een éénmalige les of teambuilding heb je de keuze om al dan niet de deelnemers te verzekeren.

Verdere info mhboxing@gmail.com  met vermelding "INFO FITBOX BEDRIJVEN"  


INFO RECREANTEN TORNOOI :

1) Doelstelling

Uw bedrijf promoten via een bokskamp tijdens een Company Recreanten Tornooi, netwerken uitbouwen, grenzen verleggen, inspireren, de team spirit versterken, onvergetelijke momenten meemaken, mooie vriendschappen sluiten, …

2) Uitleg project

Iedereen welkom vanaf 21 jaar ongeacht genderidentiteit, sportief of non sportief. Er zijn programma's voor ieders niveau.

Dankzij deze fantastische sport zal je bij een volledige inzet snel verandering zien aan je lichaam en geest.

Trainingsdagen en uren worden in overleg met de deelnemers en het bedrijf vastgelegd. Afhankelijk van de infrastructuur in het bedrijf worden de lessen binnen het bedrijf georganiseerd of op een afgesproken locatie.

Het minimum aantal deelnemers per bedrijf is vastgelegd op 10 personen. Een maximum aantal deelnemers wordt besproken met het bedrijf.

Mits overleg met de trainers en de Vlaamse Boksliga zal er na een totaal van minstens 60uren training per deelnemer, aan de hand van een praktijk/ theorie/ medische proef, beslist worden of de kandidaten in aanmerking komen voor deelname aan een Company Recreanten Tornooi. Deelname aan een tornooi is geen verplichting. U kan ook inschrijven voor de trainingen en zo meehelpen aan de opbouw van een team spirit.

Tegen wie je zal kampen wordt na enkele weken training vastgelegd door de trainers en de verantwoordelijken. Voor het bepalen van de gewichtscategorieën volgen we de opgegeven regels van de recreanten tornooien binnen de Vlaamse Boksliga.

Personen die al een recreatieve ervaring hebben in de bokssport zijn zeker welkom. Personen die al ervaring hebben met wedstrijden als amateur in vuist- en voetgevechten kunnen helaas niet deelnemen aan een Recreanten Tornooi Bedrijven. Zij kunnen wel meetrainen, wat zeker -een meerwaarde kan betekenen voor de groepstrainingen met hun collega's.


3) Trainingen 

Voor de personen die mogen deelnemen aan een Recreanten Tornooi Bedrijven is een totaal van minimum 60uren training verspreid over minstens 8 maanden verplicht. Personen die niet wensen deel te nemen aan het recreanten tornooi, maar toch graag mee willen trainen, krijgen geen minimum aantal trainingsuren opgelegd.

De inhoud van de lessen kan variëren volgens het niveau van de deelnemers en de te bereiken doelen, maar verloopt volgens een vast stramien. We beginnen steeds met het losmaken van de spieren en gewrichten gevolgd door een korte opwarming waarna men overgaat tot de kern, nl het aanleren van de bokssport. We sluiten af met een cooling down en stretching. De lessen worden progressief opgebouwd en afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan er intern in aparte groepen getraind worden volgens het niveau van de betrokkenen. Buiten de wekelijkse bokstrainingen krijgen de deelnemers ook op maat gemaakte trainingsprogramma's zodat ze in groep of individueel tijdens hun vrije tijd verder kunnen trainen.

De duurtijd van een groepsles kan variëren van 1 tot maximaal 2u.

Materiaal :

Alle persoonlijk boksmateriaal is verplicht aan te kopen via Belgian Business Boxing zodat iedereen met hetzelfde kwalitatieve en veilige materiaal traint. Beschikt u reeds over boksmateriaal dan kunt u dat gebruiken na goedkeuring door BBB.

4) Recreanten tornooi vs gewoon bokstornooi

Het verschil tussen een Recreanten Tornooi Bedrijven en een amateur of elite bokskamp is dat tijdens een Recreanten Tornooi Bedrijven de nadruk gelegd wordt op technisch boksen, zonder harde of wilde stoten uit te delen. We gaan op zoek naar een overwinning op punten dankzij correcte techniek, waarbij een knock-out en technical knock-out uit den boze zijn. Harde, wilde stoten worden bestraft en kunnen tot diskwalificatie leiden. De duurtijd van een ronde reduceren we naar 90 seconden met een totaal van 3 rondes.

Alle deelnemers van het Recreanten Tornooi Bedrijven worden voorzien van bescherming op maat. Bokshelm, kruisbescherming/ borstbescherming en gepaste bokshandschoenen zijn verplicht zodat de kans op onnodige blessure quasi nihil wordt. De maat of grammage van de bokshandschoen zal variëren naargelang het gewicht van de deelnemer(ster) en voor de hoofdbescherming kan er gekozen worden tussen een klassieke bokshelm of een bokshelm voorzien van neusbescherming.

5) Verzekeringen

Alle ingeschreven deelnemers zijn verzekerd voor alle bokstrainingen waaraan ze deelnemen via de Vlaamse Boksliga bij de maatschappij Arena. Om zoveel mogelijk blessurevrij te trainen, vragen wij aan alle deelnemers recreanten tornooi om al het nodige materiaal aan te kopen via BBB.

Verdere info mhboxing@gmail.com  met vermelding "INFO RTB BEDRIJVEN" 


MikkeBodyBoxing 
Official BE trainer 
Bloso trainer Votas nr 82869-925 
 
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin